Chung cư FLC Twin Tower Cầu Giấy

Chung cư FLC Twin Tower Cầu Giấy qui định các hộ dân không được thay đổi màu kính. Với nhu cầu dán phim cách nhiệt chống nóng và trong suốt như vậy. Classis window film đã thực hiện thi công lắp đặt mã Nature Green 50 (GN50.)

Hình ảnh hoàn thiện:

kỹ thuật thi công
sau khi lắp đặt films màu kính giữ nguyên
phim cách nhiệt nhà kính trong suốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0961141910