– Thanh toán bằng tiền mặt: thanh toán trực tiếp tại công ty.

– Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Phim Cách Nhiệt Anh Quân

Số tài khoản: 197688868

Ngân hàng: Á Châu ACB chi nhánh Hà Thành